Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat a bezpečnost

Všechna osobní data jsou pinkorblue.cz důvěryhodně zpracovávána. Naše ochrana osobních dat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Níže Vás informujeme o všech podrobnostech ohledně ochrany osobních dat v našem internetovém obchodě.

 

1. Důvody pro ukládání dat

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme s cílem pečovat o náš vzájemný obchodní styk, abychom Vám umožnili ten nejlepší servis a pohodlný přístup k našim výrobkům a službám a abychom Vám mohli nabídnout maximální rozsah služeb při zpracování Vašeho nákupu, tzn. během objednávky, dodání a platby.    

 

2. Důvod shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Předmětem firmy je zásilkový obchod s kojeneckým a dětským zbožím a zbožím pro maminky.

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, zprostředkováváme a používáme výlučně k  provedení objednávky.  

 

3. Jaká data jsou shromažďována, zpracovávána a používána?

Náš internetový obchod můžete navštívit, aniž byste zadávali osobní údaje. Při surfování v našem obchodě bez přihlášení neshromažďujeme žádné osobní údaje, pouze aktivujeme cookie pro tzv. session ID. Standardně jsou zjišťovány Vaše IP adresa, čas a délka Vaší návštěvy, Váš operační systém, prohlížeč a navštívené stránky.

Jestliže se registrujete jako zákazník, shromažďujeme Vaše osobní data prostřednictvím registrační masky, kterou vyplníte, mimo jiné Vaše jméno, adresu včetně emailové adresy, detaily Vámi zvoleného způsobu platby a údaje o Vaší aktuální objednávce. Kromě toho umístíme cookies, pokud máte povoleno jejich používání.

Data o Vaší objednávce ukládáme v rámci historie objednávek a zároveň Vám je posíláme po emailu. Údaje o Vaší objednávce jakož i dosavadní objednávky uvidíte ve Vašem účtu pod bodem Stav objednávky. Naše Všeobecné obchodní podmínky najdete zde.

Kromě toho potřebujeme informace o Vaší osobě, pokud se registrujete k odběru našeho newsletteru nebo pokud s námi navážete kontakt z jakéhokoli jiného důvodu.   

V našem internetovém obchodě anonymně shromažďujeme a ukládáme data o surfování webového návštěvníka pro marketinkové účely. Chování při surfování, které je uloženo v cookie, je analyzováno na základě algoritmu, takže mohou být následně na stránkách třetích osob ukázána doporučení našich výrobků ve formě reklamních bannerů, popřípadě reklam. Mimo to jsou shromažďovaná data používána k potřebnému zobrazování a optimalizaci internetové nabídky. Vztah ke konkrétní osobě je vyloučen, neboť IP adresa není ukládána, nebo je ukládána jen na krátkou dobu. Nástroje pro sledování nejsou používány k tomu, aby se nepozorovaně shromažďovala data o Vás, tato byla předávána třetím osobám nebo marketinkovým platformám nebo aby byla spojována s Vašimi osobními údaji (jménem, adresou atd.).

V rámci prověření Vaší platební schopnosti shromažďujeme informace ohledně Vašeho předchozího platebního chování a informace o Vaší platební schopnosti na bázi matematicko-statistické metody s využitím adres získaných přes společnost BFS finance GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl od společnosti Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.

4. Prevence zneužití: Souhlas s kontrolou platební schopnosti

V rámci našeho procesu objednávání v našem internetovém obchodě požadujeme v zájmu účinného boje se zneužití toto(tato) prohlášení o souhlasu:

Abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možnosti volby způsobu platby v našem internetovém obchodě a omezit riziko neoprávněných nebo chybných dodávek, dbáme o to, abychom chránili Vás i nás před zneužitím. Důležitým faktorem je identifikace podvodného objednávkového a uživatelského chování, jakož i platební schopnosti našich zákazníků. Za účelem prevence zneužití i řízení způsobů plateb (stanovení a definice přípustných platebních prostředků v našem internetovém obchodě pro současné uživatele), včetně prověření platební schopnosti a adresy, udělujete tento souhlas:

Souhlasím, aby společnost babymarkt.de GmbH při příležitosti tzv. řízení způsobů plateb, jmenovitě za účelem prověření platební schopnosti, např. k zabezpečení nákupu prostřednictvím faktury a vrubopisu, shromažďovala informace ohledně mého předchozího platebního chování a informace o mé platební schopnosti na bázi matematicko-statistické metody s využitím adres získaných přes společnost BFS finance GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl od společnosti Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, a aby přitom předávala mé jméno, moji adresu a datum narození společnostem BFS finance GmbH a Infoscore Consumer Data GmbH. Dále předává společnost babymarkt.de GmbH další údaje o zákaznících (e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně bankovní údaje) nezbytné pro účely řízení způsobů plateb a údaje o objednávkách (hodnota objednávky, skupina produktu, hodnota zboží a případně způsob sdělování požadavků a způsob dodání) společnosti BFS finance GmbH. S přihlédnutím k těmto údajům o zákaznících a objednávkách, jakož i k obdrženým informacím o statistické pravděpodobnosti prodlení s platbou (informace o platební schopnosti) následuje rozhodnutí o tom, jaké možnosti platby mohou být připuštěny. Navíc budou v rámci prověřování adres společností Infoscore Consumer Data GmbH ověřovány údaje o adresách za účelem předcházení chybným dodávkám. Předávání údajů potřebných k prověření platební schopnosti a adres a řízení způsobů plateb probíhá přes zabezpečené rozhraní. Samozřejmě postupujeme v souladu s právními předpisy na ochranu Vašich osobnostních práv.

Souhlasím, aby mé údaje týkající se uzavřené smlouvy (předmět koupě, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, doručovací adresa, způsob platby a bankovní údaje) byly společností babymarkt.de GmbH předávány společnosti BFS finance GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl za účelem rozpoznání a zamezení zneužití. Tyto údaje mohou být společností BFS finance GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl automaticky shromažďovány, zpracovány a používány, a to za účelem prověření, zda obsahují ukazatele, že došlo ke zneužití internetového obchodu babymarkt.de (např. podvod ohledně dodávky nebo platby, neautorizované objednávky mimo dodavatelskou oblast atd.).

Tento (tyto) souhlas(y) můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Postačuje sdělení v textové podobě (např. e-mail, fax, dopis) společnosti babymarkt.de GmbH. Kompletní kontaktní údaje naleznete v bodě 11 tohoto dokumentu. Upozorňujeme, že v případě odvolání souhlasu budete moci využít pouze tyto způsoby platby: platba předem a okamžitý převod, v opačném případě Vám z naší strany nebude moci být nabídnuto uzavření smlouvy.

5. Zásady zjišťování osobních dat

Postupujeme podle principu úspory při shromažďování dat, což znamená, že shromažďujeme a používáme jen tolik dat, kolik je nezbytně nutné pro provedení objednávky a komunikaci s Vámi.  

K tomu patří například také všechna data, k jejichž zpracování a uchování jsme na základě zákonných předpisů povinni v účetnictví.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze tehdy, když je sami uvedete v rámci Vaší registrace jako nový zákazník na naší webové stránce. Tato data uchováváme s Vaším svolením jako Váš osobní profil a abyste se mohli při příštích návštěvách našeho internetového ochodu pohodlně přihlásit pomocí Vašeho uživatelského jména a hesla. Výhodou je, že nemusíte při každé objednávce znovu zadávat Vaši adresu atd. Povolení k používání Vašich dat námi můžete kdykoli odvolat. Avšak v tom případě je nutné uvedení Vašich osobních dat při každém dalším nákupu u nás. Kromě toho shromažďujeme Vámi poskytnuté informace, pokud se registrujete k odběru našeho newsletteru.

Naše webová stránka používá Userlike, chatový software společnosti Userlike UG (s ručením omezeným). Nejsou ukládány žádné cookies ani Vaše IP adresa. Dochází pouze k ukládání protokolu chatu. Údaje v něm uvedené nebudou použity k osobní identifikaci uživatele naší webové stránky ani pro další účely, zejména pro reklamu. Protokol chatu je vymazán na konci pracovního dne.

Tato webová stránka používá Google Analytics, což je webová analýza Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textová data, která jsou ukládána ve Vašem počítači, která umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace ohledně Vašeho používání této webové stránky vytvořené prostřednictvím cookie jsou zpravidla přenášena na server Google v USA a tam ukládána. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce je ale Vaše IP adresa Googlem nejprve zkrácena, což se děje v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států úmluvy o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je přenášena kompletní IP adresa na server Googlu v USA a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, pro sestavení analýz o webových aktivitách a pro dodání dalších služeb provozovateli webové stránky spojených s používáním webové stránky a internetu. Vaše IP adresa, jež byla zprostředkována Google Analytics, není spojována s jinými daty od Googlu. Ukládání cookies můžete zabránit po odpovídajícím nastavení Vašeho browseru, ale upozorňujeme Vás na to, že v tom případě nebudou zobrazeny všechny funkce, které na naší webové stránce používáme. Kromě toho můžete shromažďování  a dalšímu zpracování dat o Vašem chování na webu (včetně IP adresy)  pomocí cookies zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin pomocí následujícího linku, jež je Add-on pro Váš prohlížeč k deaktivaci Google Analytics.

 

6. Cookies

Abychom Vám umožnili ještě komfortnější nákup v našem internetovém obchodě, používáme tzv. technologii cookie. Cookies se postarají o to, že budete např. při Vašem příštím nákupu osobně pozdraveni nebo že Vám budou zobrazeny informace, které by mohly být přímo pro Vás zajímavé.  

Cookies jsou textová data, která jsou ukládána při navštívení webové stránky na Vašem počítači. V cookies nejsou ukládána žádná osobní data nebo klíčová bezpečnostní data. Cookies ani nemohou přenášet viry, vyzjistit data na Vašem počítači nebo nepozorovaně odesílat emaily. Navíc může každý webový server číst jen ty cookies, které sám uložil.

Na rozdíl od mnoha jiných webových stránek u nás můžete nakupovat i v případě, že zakážete používání cookies v nastavení Vašeho prohlížeče, ale takový nákup nebude tak pohodlný. Při surfování bez přihlášení neshromažďujeme žádná osobní data, aktivován je jen cookie pro tzv. session ID. Pokud jste nastavili Váš prohlížeč tak, že akceptuje cookies, umístíme pro přihlášené zákazníky cookies pro zákaznické číslo, pro jméno v zašifrované podobě, pro session a session ID. Dále umístíme dvě další cookies pro zvýšení pohodlí Vašeho nákupu, např. pro doporučení výrobků a individuální vzhled stránky.

Pokud jste se dostali na naši webovou stránku pomocí linku třetí strany v rámci našeho partnerského affiliate programu, umístíme cookie pro vyúčtování s našim partnerem. Jiní partneři umísťují vlastní cookies s anonymním ID např. pro doporučení výrobků v rámci retargetingových kampaní. V tomto případě není možný přístup k Vašim osobním informacím. Po uzavření browseru jsou session cookies vymazány. Cookies pro znovurozpoznání nových a stávajících zákazníků jsou vymazány po 60 měsících, všechna jiná cookies ohledně Vaší osoby po jednom roce. Partnerská cookies mají maximální životnost 60 dnů.

Pokud nechcete využívat přednosti cookies, můžete nakládání s cookies změnit v bezpečnostním nastavení Vašeho prohlížeče. Postup je rozdílný v závislosti na prohlížeči, který používáte. Následně popisujeme, jak postupovat u Internetu Explorer 6.0:

  1. Zvolte v menu „Extra“ bod „Možnosti internetu“
  2. Klikněte na „Ochrana dat“
  3. Nyní můžete nastavit, zda mají být cookies povoleny, zakázány nebo které mají být povoleny  
  4. Nastavení potvrdíte pomocí „OK“

Abyste mohli bez omezení používat všechny funkce a služby na pinkorblue.cz, doporučujeme Vám povolit používání cookies bez omezení.

 

7. Předávání dat

Informace o Vás, potřebné k provedení nákupu, jsou ukládány a případně předány společnostem, které využíváme pro doručení zásilky. Přenos dat probíhá v závislosti na druhu prohlížeče se šifrováním AES 128bit až 256bit. Vaše osobní data vyžadujeme pro provedení objednávky a registraci k newsletteru.  

Abychom Vám mohli nabídnout co nejlepší možnosti pro zvolení způsobu platby a vyloučili potíže při platebním styku, chráníme Vás a sebe před případným zneužitím.

Ojediněle můžeme být nuceni zveřejnit Vaše data na základě zákonných ustanovení nebo z důvodu právních sporů. Mimo to můžeme o Vás zveřejnit informace, pokud je to ve veřejném zájmu, např. při průkazném zneužití kreditní karty.

 

8. Použití Vašich údajů pro reklamní účely

Kromě zpracování Vašich údajů k provedení Vašeho nákupu u babymarkt.de GmbH na pinkorblue.cz, můžeme Vaše údaje využít rovněž ke komunikaci ohledně Vašich objednávek, určitých produktů nebo marketingových akcí a doporučovat Vám produkty nebo služby, které by Vás mohly zajímat.

Použití Vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete odmítnout kdykoli úplně nebo pro jednotlivé případy, aniž by Vám vznikaly další náklady kromě nákladů na komunikaci v základní ceně. Postačuje sdělení v textové formě na adresu info@pinkorblue.cz.

8.1. Newsletter

Budeme Vám pravidelně posílat náš emailový newsletter, pokud jste nám k tomu dali souhlas. Pro registraci zasílání newsletteru používáme dvojí souhlas, což znamená, že po jeho vyžádání Vámi na naší webové stránce toto ještě musíte potvrdit pomocí linku, který jsme poslali na Váš e-mail. Data k newsletteru, jako jsou povinně emailová adresa a dobrovolně oslovení, jméno, příjmení, PSČ, místo a datum narození (pokud Vámi byly vyplněny), jsou předávány firmě Optivo, která je námi pověřena k ukládání dat a rozesílání newsletteru. Tato firma nepředává žádná data třetím osobám. Přirozeně můžete zasílání newsletteru kdykoli odhlásit.

8.2 Doporučení produktů prostřednictvím e-mailu

Jako zákazník babymarkt.de GmbH od nás budete pravidelně dostávat e-mailem doporučení produktů. Tato doporučení produktů od nás budete dostávat nezávisle na tom, zda odebíráte newsletter. Chceme Vás tímto způsobem informovat o produktech v naší nabídce, které by Vás na základě Vašich posledních nákupů mohly zajímat. Při tom striktně dodržujeme právní předpisy. Jestliže od nás nebudete nadále chtít dostávat doporučení produktů nebo žádné reklamní zprávy, můžete se kdykoli odhlásit, aniž by Vám vznikaly další náklady kromě nákladů na komunikaci v základní ceně. Postačuje sdělení v textové formě na adresu info@pinkorblue.cz. Samozřejmě naleznete v každém e-mailu také odkaz pro odhlášení.

8.3 Personalizovaná reklama pro Vás

Informace, které od Vás získáváme, nám pomáhají neustále zlepšovat Váš zážitek z nákupu a zajistit Vám individuální přístup vstřícný k zákazníkovi. Vámi sdělené a automaticky generované informace jsou využity k tomu, abychom mohli vytvořit reklamu šitou na míru Vám a Vašim zájmům. K tomu využíváme informace, jako například potvrzení o doručení a přečtení e-mailů, informace o počítači a připojení k internetu, operační systém a platforma, historie Vašich objednávek, historie Vašich služeb, datum a čas navštívení domovské stránky, produkty, které jste si prohlíželi atd. Tyto informace používáme výhradně v pseudonymizované formě. Díky analýze a vyhodnocení těchto informací můžeme zlepšovat naši webovou stránku a naši internetovou nabídku a zasílat Vám personalizovanou reklamu. To je reklama, která Vám doporučuje produkty, které by Vás skutečně mohly zajímat. Naším cílem je, aby pro Vás naše reklama byla užitečnější a zajímavější. Proto nám pomáhá analýza a vyhodnocení Vašich pseudonymizovaných údajů k tomu, abychom Vám nezasílali necílenou reklamu. Navíc Vám zasíláme reklamu, jako například newslettery nebo doporučení produktů, e-mailem nebo poštou, která odpovídá oblastem Vašeho zájmu.  Dále dochází rovněž k porovnávání, které z našich reklamních e-mailů otevíráte, abychom zamezili zasílání nepotřebných e-mailů.

Za výše uvedeným účelem udělujete tento souhlas:

Souhlasím, aby společnost babymarkt.de GmbH používala mnou sdělené údaje a další informace uložené na mém zákaznickém účtu, jakož i pseudonymizované uživatelské údaje, aby mi mohla prezentovat personalizovanou reklamu a/nebo speciální nabídky a služby.

Jestliže nechcete dostávat žádnou personalizovanou reklamu, můžete se kdykoli odhlásit zcela nebo pro jednotlivé případy. Postačí sdělení v textové formě na adresu info@pinkorblue.cz.

 

9. Hodnocení zákazníků a produktů

Za účelem hodnocení zákazníků a produktů zákazníky internetových obchodů a k řízení kvality jsme do našich vlastních internetových stránek integrovali hodnotící software společnosti eKomi – The Feedback Company. Zákazníci mohou po uskutečnění nákupu našemu internetovému obchodu poskytnout anonymní hodnocení. K tomuto účelu si Vám dovolíme zaslat do 14 dnů po odeslání zboží e-mail, v němž Vás požádáme o poskytnutí hodnocení. Máte kdykoli právo odmítnout jeho použití na adrese info@pinkorblue.cz, resp. neposkytnout hodnocení zákazníka.

Společnost eKomi se zavázala k nakládání s Vašimi osobními údaji v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. K ochraně Vašich dat přijímá veškerá organizační a technická opatření. Abychom získali autentickou a cennou zpětnou vazbu od zákazníků, jsou naši zákazníci dotazováni prostřednictvím webové Social Commerce SaaS technologie. eKomi nejprve nezískává přes rozhraní žádné údaje o zákaznících z databanky našeho internetového obchodu. Přes rozhraní jsou přenášeny pouze anonymní identifikační údaje o průběhu objednávek. Teprve při dialogu se zákazníkem získává eKomi jako zprostředkovatel příslušnou e-mailovou adresu pro navázání kontaktu. E-mailová adresa bude použita ještě jednou za účelem ověření a komunikace mezi zákazníkem, naším internetovým obchodem a eKomi. Uskutečněním Vaší objednávky automaticky udělujete souhlas se zasláním elektronické žádosti naším poskytovatelem služeb eKomi o provedení hodnocení. Je na Vás, zda budete žádost o provedení hodnocení ignorovat, nebo předem označíte e-maily od eKomi jako spam. Vaším hodnocením však velmi pomůžete nám a dalším zákazníkům.

 

10. Šifrování SSL

Vyvinuli jsme organizační a technické prostředky, abychom spolehlivě ochránili Vámi zprostředkovaná data. Intenzivní školení našich zaměstnanců i povinnost k mlčenlivosti ohledně dat zajišťují, že je s Vašimi daty důvěryhodně zacházeno.

Šifrování citlivého datového transferu se děje s certifikáty  SSL (Secure-Soket-Layer) od Thawte Server CA (RSA 1024 Bit). Toto je tohoto času nejběžnější a nejjistější způsob datového přenosu na internetu.  

 

11. Otázky k ochraně osobních informací, vyjádření nesouhlasu k používání dat pro marketinkové účely

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených datech a zpracování Vašich osobních údajů, na jejich případnou opravu, zablokování a vymazání. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  1. a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Prosíme uživatele, aby posílali všechny dotazy ohledně aktuálnosti, správnosti a vymazání jejich osobních dat i žádosti o informaci ohledně jejich osobních dat na následující emailovou adresu: info@pinkorblue.cz.

Odpovědnost ve smyslu zákona o ochraně osobních informací má Pinkorblue.cz provozovaná společností babymarkt.de GmbH, Wulfshofstraße 22, 44149 Dortmund.

Rádi zodpovíme Vaše otázky ohledně našich ustanovení k ochraně osobních dat a taktéž budeme rádi za Vaše připomínky a náměty. Používejte prosím pro tyto účely emailovou adresu: info@pinkorblue.cz.

 

12. Retargetingové technologie

Tato webová stránka používá na internetu retargetigovou technologii. Ta umožňuje cílené oslovení reklamou těch internetových uživatelů na stránkách našich partnerů, kteří se už zajímali o náš ochod a naše výrobky. Na základě studií víme, že zobrazení reklamy, která je zajímavá pro daného internetového uživatele je efektivnější, než zobrazení jakékoli jiné neosobní reklamy. Zobrazení reklamních prostředků je založeno při retargetingu na analýze předešlého chování internetového uživatele, které provádí cookie. Samozřejmě při tom nejsou ukládána žádná osobní data a taktéž je samozřejmostí, že použití retargetingové technologie podléhá platným zákonným ustanovením o ochraně osobních informací.

Pinkorblue.cz spolupracuje s firmou Kupona, která se specializuje na retargeting.  

Na této webové stránce jsou shromažďovány informace o chování webového uživatele při surfování pomocí retargetingu firmy Criteo GmbH, KUPONA GmbH. Děje se tak anonymně. Informace, jež slouží marketinkovým účelům, jsou ukládány v textových souborech cookie na Vašem počítači. Kupona GmbH analyzuje chování při surfování na základě algoritmu. Následně Vám mohou být pomocí reklamních bannerů na jiných webových stránkách cíleně doporučeny naše výrobky. V žádném případě nemohou být tato data použita k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky.

Pokud přesto nechcete, aby se Vám zobrazovaly osobně zajímavé reklamní bannery od pinkorblue.cz, pak můžete do budoucna vyslovit nesouhlas s tímto ukládáním informací. Pomocí jedno kliknutí na tlačítko zobrazované v každém reklamním banneru (např. „i“) se dostanete na odpovídající webovou stránku firmy Kupona. Tam Vám bude systematika retargetingu ještě jednou vysvětlena a zároveň se tam můžete odhlásit („Opt-out“). Pokud se odhlásíte, bude na Vašem počítači uložen tzv. „opt-out“ cookie, který zabrání budoucímu zobrazování reklamních bannerů Kuponou.  

Zohledněte prosím, že odhlášení musí proběhnout pouze z Vašeho počítače, pokud chcete zabránit budoucímu zobrazování personifikovaných bannerů firmy pinkorblue.cz. Současně nesmějí být příslušná „opt-out“ cookies na Vašem počítači smazána.

 

13. Použití facebookových plugins

Na www.pinkorblue.cz jsou používány sociální plugins od Facebooku, aby byl internetový obchod osobnější. Proto používáme mimo jiné tlačítko „LIKE“ (známé také jako „Líbí se mi“). Jedná se o nabídku americké firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Pokud navštívíte stránku www.pinkorblue.cz, která obsahuje takový plug-in, vytvoří Váš prohlížeč spojení k Facebooku a její obsahy jsou Facebookem staženy. Vaše návštěva na stránkách www.pinkorblue.cz může být tím pádem Facebookem sledována, pokud máte účet na Facebooku, nebo pokud jste již někdy navštívili stránku s plug-ins od Facebooku. Kromě toho dostane Facebook informace přímo od Vás, pokud takový sociální plug-in používáte (např. klikání na tlačítko „Like“). Je to nutné, abyste mohli sdílet informace s Vašimi přáteli. Pinkorblue.cz přitom nemá žádný vliv na  obsah plug-ins a přenos informací na Facebook.

Facebook poskytuje ve vlastní ochraně osobních údajů detailní informace ohledně rozsahu, druhu, účelu a dalšího zpracování Vašich osobních informací. Přehled plugins na Facebooku naleznete zde.

Upozorňujeme, že jako osoba nabízející tyto stránky nemáme informace ohledně obsahu zprostředkovaných dat ani jejich užití Facebookem. Další informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně osobních informací od Facebooku na http://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu našich stránek Vašemu uživatelskému kontu na Facebooku, odhlašte se prosím z Vašeho účtu na Facebooku.

 

14. Použití nástrojů webové analýzy

Tato webová stránka využívá Google Analytics, což je služba webové analýzy od Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky Vámi. Informace o Vašem užití této webové stránky vytvořené pomocí cookie jsou zpravidla zasílány na server Googlu v USA a tam jsou také ukládány.  

V případě, že jste aktivovali anonymizaci Vaší IP adresy na této webové stránce, je každopádně tato nejprve zkrácena, což se děje v rámci států EU nebo dalších smluvních států úmluvy o evropském hospodářském prostoru.  

Jen ve výjimečných případech je úplná IP adresa poslána na server Googlu v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, aby sestavil analýzy o webových aktivitách a aby poskytl další služby provozovateli webové stránky, co se týče užití webové stránky a internetu. IP adresa zprostředkovaná Google Analytics Vaším prohlížečem není spojována s jinými daty Googlu.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás ale na to, že v tom případě nebudete moci plně využívat veškerých funkcí této webové stránky. Navíc můžete zabránit Googlu ukládání dat pomocí cookies, když si pod následujícím linkem stáhnete a nainstalujete plugin pro Váš prohlížeč.

K funkčnímu zobrazení a optimalizaci této webové stránky jsou prostřednictvím řešení a technologíí firmy econda Gmbh (www.econda.de) zjišťována a ukládána anonymní data. Z těchto dat jsou vytvářeny uživatelské profily za použití pseudonymů. Za tím účelem mohou být použity cookies, které umožňují znovu rozpoznání internetového prohlížeče. Uživatelské profily nejsou bez výslovného souhlasu zákazníka spojovány s daty o vlastníkovi pseudonymu. IP adresy jsou ihned po jejich obdržení zašifrovány, čímž je znemožněno přiřazení uživatelských profilů s IP adresami. Návštěvníci této webové stránky mohou s tímto zjišťováním a ukládáním dat kdykoli zde nesouhlasit. 

Stav: Duben 2017

babymarkt.de GmbH – Ochrana osobních dat a bezpečnost 04/2017