-10% na Hračky & Dětský pokoj
-10% na Hračky & Dětský pokoj
Zkopírovat kód:
KISP3212
00
Hod.
00
Min.
00
Sek.
Využít kupón

Pravidla věrnostního programu babypoints

1. Obecná ustanovení

Bonusový program „babypoints“ provozuje společnost Babymarkt.de GmbH, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum, obchodní číslo HRB 18909 v AG Bochum, zastoupena jejími řediteli Jenny Fleischer, Tobias Merz (dále jen „babymarkt.de“). Přihlášením ke svému zákaznickému účtu přijímáte závazně podmínky účasti. Sbíráte babypoints (dále také jako „bonusové body“), za každý nákup na pinkorblue.cz, které můžete následně uplatnit při další objednávce na pinkorblue.cz.

2. Účast na programu

Účast v našem bonusovém programu „babypoints“ je zdarma. Neexistuje žádný právní nárok na účast v bonusovém programu.

3. Bonusové body, připsání a další informace

Předpokladem k účasti je existence zákaznického účtu na pinkorblue.cz a přihlášení ke svému zákaznickému účtu během objednávkového procesu. Dodatečné připsání bodů bohužel není možné. Babymarkt.de poskytuje za každou jednu korunu zaplacenou v rámci objednávky na pinkorblue.cz jeden bonusový bod. Hodnota bonusového bodu v korunách je následující: 0,01 Kč jako sleva z kupní ceny pro budoucí nákupy. U vybraných akcí na našich stránkách je možné získat více bonusových bodů. U takových akcí závisí přesný počet bonusových bodů, které je možné získat, na uvážení společnosti babymarkt.de. a je vždy součástí podmínek u jednotlivých akcí na našich stránkách.

Připsání bonusových bodů na zákaznický účet proběhne 14 dní po odeslání příslušné objednávky ze skladu babymarkt.de. O stavu vašeho bodového účtu se můžete přesvědčit ve svém zákaznickém účtu. Případné rozpory ve správnosti a/nebo úplnosti bonusových bodů musí být uplatněny do jednoho měsíce od data jejich připsání na zákaznickém účtu na pinkorblue.cz, a to zasláním e-mailu na info@pinkorblue.cz. Pokud nedojde během jednoho měsíce k doručení námitek na případný rozpor ve správnosti a/nebo úplnosti bonusových bodů, považuje se stav zůstatku na bodovém účtu za správný. Dojde-li k vrácení zakoupeného zboží bez ohledu na důvod vrácení, tedy odstoupení od smlouvy, budou základní bonusové body zpětně stornovány. Bonusové body jsou platné 12 měsíců od data připsání na zákaznický účet a vyprší automaticky uplynutím této doby. Při nákupu dárkových poukazů, knih, kojenecké stravy a medicínských produktů nebudou připsány žádné bonusové body.

4. Uplatnění bonusových bodů

Bonusové body lze na pinkorblue.cz uplatnit jako slevový poukaz. V této souvislosti platí následující: 1 bod se rovná slevě ve výši 0,01 Kč. Nasbírané babypoints můžete uplatnit v průběhu další objednávky. Pro uplatnění bodů je nutné se přihlásit ke svému zákaznickému účtu na pinkorblue.cz, a poté stačí vybrat v nákupním košíku možnost „Uplatnit moje babypoints“. Nasbírané babypoints budou připsány v souladu s hodnotou objednávky. Babypoints lze uplatnit pouze v národním internetovém shopu pinkorblue.cz, kde byl nákup uskutečněn, na základě čehož vám jsou babypoints připsány. Uplatnění babypoints v zahraničních internetových obchodech babymarkt.de GmbH mimo internetový obchod použitý k nákupu je vyloučeno. Využití již připsaných babypoints pro dárkové poukazy, knihy, kojeneckou stravu a medicínské produkty je vyloučeno. Vyplacení ekvivalentní hodnoty bonusových bodů v penězích není možné. Převod nebo postoupení bonusových bodů je vyloučeno. Při uplatnění babypoints se použijí naše Všeobecné obchodní podmínky.

5. Ukončení, změna podmínek účasti

Zákaznický účet můžete kdykoli zrušit bez předchozího upozornění. Žádost o ukončení musí být doručena písemně na informační e-mail info@pinkorblue.cz. Zákaznický účet je vždy zrušen ke konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost řádně doručena. O okamžité zrušení zákaznické účtu z vážného důvodu (např. z důvodu jeho zneužití) je písemně možné požádat kdykoli. Společnost babymarkt.de je oprávněna tento bonusový program v přiměřené lhůtě přerušit, doplnit nebo upravit, a to i bez časového omezení, je-li k tomu závažný důvod. Společnost babymarkt.de má dále právo změnit nebo doplnit tyto podmínky, pokud je to z technických nebo právních důvodů nezbytné k bezproblémovému fungování bonusového programu. Změny způsobené změnami zákona nebo změnami jiného původu, které nepoškozují zákazníka, nabývají účinnosti okamžitě. Všechny ostatní změny nabydou účinnosti poté, co Vám společnost babymarkt.de danou změnu oznámí zasláním e-mailu na adresu uvedenou ve Vašem zákaznickém účtu. Změnu máte právo odmítnout tím, že svůj zákaznický účet zrušíte do jednoho měsíce od obdržení oznámení. Společnost babymarkt.de má právo ukončit bonusový program s náležitým ohledem na zájmy zákazníka.

6. Rozhodné právo a řešení sporů

Pravidla pro určení rozhodného práva a pro řešení sporů naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách, na následujícím odkazu.