12% v appce | 10% v shopu
12% v appce | 10% v shopu
EXTRA sleva na
HRAČKY ⚽
00
Hod.
00
Min.
00
Sek.
Vybrat slevu

Ochrana osobních dat

Ochrana osobních údajů na pinkorblue.cz

Všechny osobní údaje jsou důvěryhodně zpracována. Naše postupy v oblasti ochrany údajů jsou v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a federálním zákonem o ochraně údajů v jeho aktuálním znění. Níže Vás informujeme o všech podrobnostech ohledně ochrany osobních dat v našem internetovém obchodě.

ODPOVĚDNÝ SPRÁVCE VE SMYSLU GDPR

Pinkorblue.cz provozováno babymarkt.de GmbH
Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum
Registrace u městského soudu v Bochumi
IČ: HRB 18909
DIČ: CZ683187593
Zákaznická linka: +420 224 245 179
E-Mail: info@pinkorblue.cz

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů rád zodpoví všechny otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů. Můžete jej kontaktovat na adrese:datenschutz@babymarkt.de

1. DŮVODY PRO UKLÁDÁNÍ DAT

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje s cílem pečovat o náš vzájemný obchodní styk, abychom Vám umožnili ten nejlepší servis.

2. JAKÁ DATA JSOU SHROMAŽĎOVÁNA, ZPRACOVÁNA A POUŽÍVÁNA?

2.1 NÁVŠTĚVA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Při návštěvě našich webových stránek shromažďuje náš server informace obecné povahy, zejména pro účely nastavení připojení, funkčnosti a systémové bezpečnosti. K tomu patří typ používaného prohlížeče, použitý operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb, údaje o připojení počítače (IP adresa), webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (URL), stránky, které u nás navštěvujete, stejně jako datum a délka návštěvy. Závěry z těchto údajů o určitých osobách pro nás z důvodu pseudonymizace nejsou možné.

Upozornění k přenosu údajů do USA

Na našich webových stránkách jsou integrovány nástroje od společností se sídlem v USA. Když jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány na americké servery příslušných společností. Rádi bychom zdůraznili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu právních předpisů EU o ochraně údajů. Společnosti v USA jsou povinny odevzdat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste vy jako dotyčná osoba mohli proti tomuto jednání podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. tajné služby) budou vaše údaje zpracovávat, vyhodnocovat a trvale ukládat na amerických serverech pro účely monitorování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

2.2 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou zpracovány osobní údaje. Které údaje jsou shromažďovány, je možné nalézt v kontaktním formuláři. Údaje jsou ukládány za účelem zpracování Vašeho požadavku. Povinné údaje jsou označené hvězdičkou (*). Všechny ostatní údaje jsou dobrovolné. Data uložená v souvislosti s vyplněním kontaktního formuláře jsou smazána, pokud není jejich uložení nadále potřebné nebo je omezeno jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6. odst. 1 b) GDPR, pokud jde o kontaktování v rámci uzavření smlouvy. V ostatních případech je naším oprávněným zájmem odpovědět na Váš požadavek a v tomto je právním základem čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

2.3 PŘIHLÁŠENÍ K NEWSLETTERU

S Vaším souhlasem se můžete přihlásit k bezplatnému odebírání našeho newsletteru prostřednictvím emailu, ve kterém Vás informujeme o aktuálních zajímavých nabídkách. Pro přihlášení k newsletteru používáme tzv. dvojí souhlas (Double Opt-in). To znamená, že Vám po Vašem přihlášení zašleme email na Vámi uvedenou emailovou adresu, ve kterém je nutné potvrdit, že si zasílání newsletteru přejete. Pokud své přihlášení nepotvrdíte, jsou Vaše osobní údaje uložené a po jednom měsíci automaticky smazány. Kromě toho ukládáme použitou IP adresu a časy přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat Vaši registraci a případně předejít zneužití Vašich osobních údajů. Povinnými údaji při zasílání newsletteru je pouze Vaše emailová adresa. Ostatní údaje jsou dobrovolné. Po Vašem potvrzení ukládáme Vaše údaje za účelem zasílání newsletteru. Odebírání newsletteru můžete kdykoliv odvolat na základě sdělení správci, viz na začátku těchto zásad,nebo např. prostřednictvím emailu na .info@pinkorblue.cz. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 a) GDPR.

2.4  ODESÍLÁNÍ NEWSLETTERU NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

Pokud jste nám při nákupu zboží nebo služeb poskytli svou emailovou adresu, vyhrazujeme si právo Vám pravidelně emailem zasílat nabídku takového podobného zboží nebo služeb, které jste již zakoupili z našeho sortimentu. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, není třeba zvláštního souhlasu. Zpracování údajů je založeno na našem oprávněném zájmu o doručení personalizované přímé reklamy v souladu s čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Pokud máte proti používání Vaší emailové adresy za tímto účelem námitky, nebudou Vám emaily zasílány. Pokud jste původně zasílání emailu neodmítli, máte právo používání Vaší emailové adresy za výše uvedeným reklamním účelem kdykoliv s budoucí platností prostřednictvím sdělení odpovědnému správci, viz výše, ukončit. Po obdržení Vašeho nesouhlasu bude použití Vaší emailové adresy k reklamním účelům zrušeno.

2.5  ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI ZALOŽENÍ ZÁKAZNICKEHO ÚČTU/REGISTRACI

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, pokud nám tyto údaje poskytnete při uzavření smlouvy nebo při založení zákaznického účtu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Které údaje jsou shromažďovány, je možné nalézt v každém přihlašovacím formuláři. Smazání Vašeho zákaznického účtu je kdykoliv možné a může být provedeno na základě kontaktování odpovědného správce. Uchováváme a používáme Vámi poskytnuté údaje za účelem plnění smluvních závazků mezi Vámi a námi. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou účetními a daňovými právními předpisy. Po uplynutí těchto lhůt jsou údaje smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním Vašich údajů nebo z naší strany nebylo vyhrazeno zákonem povolené použití údajů, o kterém jste byli informováni ustanovením o ochraně osobních údajů. Vymazání zákaznického účtu je kdykoli možné a může být provedeno zprávou na kontaktní adresu odpovědného správce, viz výše.

2.6 ZPRACOVÁNI DAT PŘI OBJEDNÁVCE BEZ REGISTRACE

Máte možnost provést objednávku bez nutnosti vytvoření zákaznického účtu. I v takovém případě jsou uloženy a zpracovány osobní údaje na základě čl. 6. odst. 1 b GDPR. Které údaje jsou shromážděny, je možné nalézt v každém přihlašovacím formuláři. Uchováváme a používáme Vámi poskytnuté údaje v rámci objednávky bez registrace za účelem plnění smluvních závazků. Po dokončení plnění smluvních závazků budou Vaše údaje s ohledem na účetní a daňové právní předpisy uloženy a po uplynutí daných lhůt smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním Vašich údajů nebo z naší strany nebylo vyhrazeno zákonem povolené použití údajů, o kterém jste byli informováni ustanovením o ochraně osobních údajů.

2.7 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY – PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

 • Předání údajů přepravní společnosti

Získané osobní údaje budou předány přepravní společnosti odpovědné za doručení, tj. PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany, IČO: 25194798, zapsána u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou zn. C105858, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Za účelem odsouhlasení termínu dodání zboží pro zasílatelství poskytujeme přepravní společnosti také Vaše telefonní číslo. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Dobírka: Pokud si subjekt zvolí dobírku jako způsob platby během procesu objednávky v našem internetovém obchodě, budou předány PPL následující údaje: počet produktů v objednávce, číslo zboží, údaje o zboží a službách, ceny a zdanění, identifikační a kontaktní údaje včetně doručovací adresy a telefonního čísla.

 • Upozornění na zásilku a sledování zásilky

Ke sledování a oznamování zásilek a také změn v doručení a aktualizacích stavu zásilek („Sledování“) využíváme službu nabízenou společností Parcel Perform Europe PPE GmbH, Brunnenstrasse 194, 10119 Berlin („Parcel Perform“). Služba umožňuje sledování zásilky zadáním čísla zásilky u objednávek zadaných u nás bez dotazování přepravní společnosti. Službu také používáme k zasílání oznámení o odeslání a aktualizací stavu (např. o nedoručitelných zásilkách, doručení jejich odevzdáním na pobočce přepravní společnosti) za účelem doručení na Váš e-mail. Službu lze využít k přesměrování zásilek a změně času doručení, případně k vydání parkovacího oprávnění přepravní společnosti. Za účelem poskytování služby a zasílání aktualizací stavu e-mailem předáváme údaje zákazníka potřebné pro kontakt (e-mailová adresa, jméno a příjmení, sledovací číslo, adresa, případně obsah nebo označení zásilky) společnosti Parcel Perfom. Sledování zásilek je součástí služeb, ke kterým jsme se smluvně zavázali (viz oddíl 3 Všeobecných obchodních podmínek). Právním základem je tedy plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR. Kromě toho je v našem zájmu zajistit, aby naše zásilky byly doručovány co nejefektivněji a nejrychleji, a to poskytováním aktualizací stavu doručení a nabízením změn typu a času doručení. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Parcel Perfom jedná na základě smlouvy o zpracování objednávky v souladu s čl. 28 GDPR, a proto veškeré údaje zpracovává pouze naším jménem a nikoli pro své vlastní účely. Zásady ochrany osobních údajů Parcel Perfom jsou k dispozici na následujícím odkazu:https://www.parcelperform.com/privacy. Výše uvedené osobní údaje může zpracovávat také Parcel Perform Pte. Ltd.; 138 Cecil Street, #16-00, Cecil Court, Singapur 069538, Singapur naším jménem. Za tímto účelem byly s Parcel Perform Pte. Ltd. sjednány standardní smluvní doložky Komise EU, které jsou právním základem pro předávání údajů do třetí země.

2.8 PROGRAM „POZVAT PŘÁTELE“

Pinkorblue nabízí zákazníkům možnost účastnit se programu „Pozvat přátele“. Zákazník („inzerent“) mají možnost pozvat přátele („pozvaný“). Pokud bude pozvánka úspěšná (viz také: https://www.pinkorblue.cz/recruit-a-friend/recruiter), obdrží obě strany odměnu v podobě babypoints. Kromě toho poté zákazník, jehož pozvánka byla úspěšná, získává z nákupů provedených pozvaným v následujících 365 dnech babypoints. Inzerent obdrží babypoint za každých 250 Kč nákupní hodnoty zboží, které pozvaný nakoupí. Podmínky účasti v programu a podrobný popis naleznete zde https://www.pinkorblue.cz/recruit-a-friend/recruiter. Počet babypoints je založen na hodnotě nákupu pozvaného.
Díky načtení babypoints může inzerent odvodit hodnotu nákupu pozvaného. Registrací v programu a přijetím („opt-in“) podmínek dává odkaz na převod kupní hodnoty inzerentovi. Inzerent také souhlasí s předánímm jeho křestního jména. K dalšímu předávání třetím stranám nedochází. Soubory cookie nesmějí být vymazány během nebo po registraci nebo procesu objednávky, protože jinak není možné objednávku přiřadit. Právním základem je článek 6 I písm. GDPR ve spojení s článekem 7 II GDPR. Tento souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna vůči společnosti Babymarkt. Další účast v programu již poté není možná.

PŘEDÁNÍ DAT POSKYTOVATELI PLATEBNÍCH SLUŽEB A KONTROLA BONITY

HEIDELPAY

Na našich webových stránkách jsme integrovali nástroje společnosti Heidelpay GmbH, Vangerowstraße 18, D-69115, Heidelberg. Heidelpay je poskytovatel online platebních služeb. Platba kartou je zpracována prostřednictvím společnosti Heidelpay. Pokud si subjekt zvolí platbu kartou jako způsob platby během procesu objednávky v našem internetovém obchodě, budou předány následující údaje: číslo karty, datum platnosti a kód CVC, počet produktů v objednávce, číslo zboží, údaje o zboží a službách, ceny a zdanění, identifikační a kontaktní údaje.

Během procesu objednávky zadává subjekt údaje o platební kartě pomocí zabezpečeného 128bitového šifrování SSL, který webový obchod přenáší do odpovídajících datových center s vysokým zabezpečením. Pokud je aktivována platební karta pro 3D-Secure (Verified by Visa nebo MasterCard SecureCode), přechází dotaz na zabezpečení do vlastní banky.

Částka bude z platební karty účtována pouze při odeslání objednávky.

PAYPAL, PAYPAL Express

Na našich webových stránkách jsme integrovali nástroje společnosti PayPal. PayPal je poskytovatel online platebních služeb. Platby jsou prováděny prostřednictvím takzvaných účtů PayPal, které jsou virtuálními soukromými nebo podnikovými účty.

Evropské sídlo PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Pokud si subjekt zvolí jako platební metodu  "PayPal" během procesu objednávky v našem internetovém obchodu, budou údaje subjektu automaticky předány do PayPal za účelem splnění povinností z kupní smlouvy. Volbou této možnosti platby souhlasí subjekt s přenosem osobních údajů, které jsou potřebné pro zpracování plateb.

Osobní údaje zasílané službě PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje potřebné pro zpracování plateb. Pro uzavření kupní smlouvy jsou nutné i takové osobní údaje, které jsou vyjmenovány v příslušném objednávkovém formuláři.

Převod se uskutečnuje podle č. 6, odstavec 6 1lit. b) DSGVO při naplnění smluvní podstaty a jen v takovém roszahu, které je pro uskutečnění platby podstatné.

Účelem předání údajů je zpracování plateb a předcházení podvodům. PayPalu budeme zprostředkovávat osobní údaje pouze pokud existuje opodstaněný zájem. Odpovědný správce poskytne službě PayPal osobní identifikační údaje, zejména v případě, že existuje legitimní zájem o zprostředkování. Osobní údaje vyměňované mezi PayPal a správcem mohou být přes PayPal převedeny na zpravodajské agentury. Tento přenos je zaměřen na identifikaci a ověření bonity.

Služba PayPal může sdělovat osobní údaje přidruženým subjektům a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům v rozsahu nezbytném k plnění svých smluvních povinností nebo zpracování údajů jménem společnosti.

Dále existuje možnost, v rámci procesu objednávky používat na našich stránkách „Pay Pal Express“. „Pay Pal Express“ je služba Pay Pal(Europe) S. a. r. l &Cie. S. C. A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourgh. Při užívání “PayPal Express” budou osobnl údaje pro proces platby a smlouvy přeneseny na Babymarkt. Objednávky s PayPal Express dovolují zkrácení procesu objednávky. Není potřeba mít Konto u babymarkt, jako adresu bude uvedena adresa babymarkt. Rádi bychom upozornili, že objednané zboži bude posláno na zadanou adresu, pokud nebude změněna. Babymarkt je povinen poslat zboži na tuto adresu. Doporučujeme uloženou adresu pravidelně aktualizovat, abyste zabránili doručeni na starou doručovací adresu a přenos osobních údajů na třeti osoby. Právní základ pro zpracování dat je číslo 6 odstavec 6 1lit b) DSGVO.

Platné zásady ochrany osobních údajů služby PayPal naleznete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

3. ZAČLENĚNÍ YOUTUBE VIDEÍ S POKOČILOU OCHRANOU OS. ÚDAJŮ

Do naší online nabídky jsou začleněná videa YouTube, která jsou uložená na http://www.youtube.com a je možné je přehrát přímo na našich webových stránkách. Provozovatelem webových stránek je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Všechna tato videa jsou zapojena do ‚modelu rozšířené ochrany údajů‘, tzn., že žádné údaje o Vás jako uživateli nejsou předávány společnosti YouTube, pokud taková videa nepřehrajete. Teprve po přehrání videí jsou předány náležité údaje. Na přenos těchto údajů nemáme vliv. Návštěvou webové stránky obdrží YouTube informace, že jste podstránku na naší webové stránce navštívili. Jsou přenášeny následující údaje: IP adresa, datum a čas návštěvy, rozdíl časového pásma Greenwich Mean Time (GMT), obsah žádosti (konkrétní stránka), stav přístupu/stavový kód http, množství přenesených dat, webová stránka, ze které byl požadavek přijat, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze prohlížeče. Tyto údaje jsou přenášeny nezávisle na tom, zda-li existuje uživatelský účet YouTube, na který jste přihlášeni, či nikoliv. Pokud jste přihlášeni do služby Google, budou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení ke svému profilu YouTube, musíte se aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá Vaše údaje jako profily využití a používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo optimalizace vlastních webových stránek. Takové hodnocení se provádí zejména (a to i pro nepřihlášené uživatele) za účelem poskytování reklamy na základě potřeb a informování ostatních uživatelů sociálních sítí o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti zobrazení takových profilů, k čemuž se musíte obrátit přímo na YouTube. Kromě toho může YouTube po spuštění videa uložit do vašeho zařízení různé soubory cookies nebo použít podobné rozpoznávací technologie (např. otisky prstů).Další informace o účelu a rozsahu shromážděných údajů a jejich zpracování společností YouTube se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů. Dozvíte se také další informace k Vašim právům a možnostem ochrany Vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA a využívá EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 f) GDPR.
YouTube je používán v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To zahrnuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

4. ZAČLENĚNÍ GOOGLE MAPS

Na této webové stránce využíváme nabídku Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. To nám dovoluje ukazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožnit Vám pohodlné použití funkcí map. Návštěvou webové stránky obdrží Google informace, že jste navštívili příslušnou podstránku na naší webové stránce. Jsou přenášeny následující údaje: IP adresa, datum a čas návštěvy, rozdíl časového pásma Greenwich Mean Time (GMT), obsah žádosti (konkrétní stránka), stav přístupu/stavový kód http, množství přenesených dat, webová stránka, ze které byl požadavek přijat, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze prohlížeče. Tyto údaje jsou přenášeny nezávisle na tom, zda-li existuje uživatelský účet Google, na který jste přihlášeni, či nikoliv. Pokud jste přihlášeni do služby Google, budou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení ke svému profilu Google, musíte se aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá Vaše údaje jako profily využití a používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo optimalizace vlastních webových stránek. Takové hodnocení se provádí zejména (a to i pro nepřihlášené uživatele) za účelem poskytování reklamy na základě potřeb a informování ostatních uživatelů sociálních sítí o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti zobrazení takových profilů, k čemuž se musíte obrátit přímo na Google. Další informace o účelu a rozsahu shromážděných údajů a jejich zpracování pluginem poskytovatele se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů. Dozvíte se také další informace k Vašim právům a možnostem ochrany Vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a aby bylo snadné najít místa, která jsme označili na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.
Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

5. HRY O CENY

Čas od času máte možnost zúčastnit se na našich webových stránkách soutěží o ceny. V rámci soutěží mohou být ukládány a zpracovány osobní údaje (emailová adresa, jméno, adresa a další údaje potřebné k soutěži). Vámi poskytnuté osobní údaje jsou použity výhradně pro účely soutěže (např. určení výher, oznámení o výhře, předání výhry). V rámci soutěže informujeme účastníka o zpracování údajů při příležitosti konkrétní soutěže. Po ukončení naší soutěže jsou údaje účastníka smazány.

6. ODSTRANĚNÍ DAT

Osobní údaje jsou smazány nebo zablokovány, jakmile odpadá účel ukládání těchto údajů nebo o jejich smazání požádáte. Odstranění údajů následuje také, pokud uplynula doba uchování předepsaná uvedenou normou, není-li potřeba dalšího uchování údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy nebo jste s tímto uchováním souhlasili.

7. COOKIES

Abychom Vám umožnili ještě komfortnější nákup v našem internetovém obchodě, používáme tzv. Cookies. Cookies se postarají o to, že při Vaší další návštěvě bude například uložena Vaše volba jazyka. Cookies jsou textová data, která se ukládají na disku, aby umožnila identifikaci prohlížeče při opětovném spuštění webové stránky. Soubory Cookies jsou potřebné pro správné zobrazení a fungování stránek a dále jsou zpracovávány pro marketingové a reklamní účely. Pro zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto Cookies je potřeba Vašeho souhlasu. Souhlas může být udělen i ve formě nastavení počítače. Konkrétní rozsah zpracování osobních údajů získaných pomocí Cookies a účel, pro který jsou údaje zpracovány, naleznete v popisu jednotlivých integrovaných nástrojů.

Můžete zabránit ukládání souborů Cookies na disku, pokud provedete příslušné nastavení prohlížeče. Již vytvořené Cookies lze kdykoliv smazat. Jak odstranit soubory Cookies nebo zabránit jejich ukládání, naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče. Pokud Cookies neakceptujete, může to mít vliv na funkčnost našich webových stránek. Právním základem pro zpracování souborů Cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

8. ZABEZPEČENÍ DAT

Zabezpečujeme naše webové stránky a další systémy prostřednictvím technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření Vašich dat neoprávněnými osobami. V závislosti na použitém prohlížeči jsou data přenášena pomocí 128bitového až 256bitového šifrování SSL. Navzdory pravidelným kontrolám a neustálému zlepšování našich bezpečnostních opatření není úplná ochrana proti všem nebezpečím možná.

9. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE S POUŽITÍM FACEBOOK-PIXEL

Tato webová stránka používá “Facebook-Pixel” společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). V případě výslovného souhlasu může být pomocí Facebook-Pixel sledováno chování uživatelů poté, co zhlédli nebo klikli na reklamu společnosti Facebook. Tato metoda slouží k vyhodnocování účinnosti reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu a může sloužit k optimalizaci budoucích reklamních kampaní. Shromážděná data jsou pro nás anonymní, nenabízí nám žádné možnosti k identifikaci uživatele. Data jsou ukládána a zpracovávána společností Facebook, takže je možné propojení daného uživatelského profilu a společnost Facebook může tato data použít k vlastním reklamním účelům odpovídajícím Zásadám používání dat. Máte možnost společnosti Facebook a jejím partnerům povolit zobrazovaní reklam na Facebooku a mimo něj. Pro tyto účely se ve Vašem počítači ukládají soubory cookies. Jejich zpracování probíhá pouze na základě výslovného souhlasu v souladu s Čl. 6. odst. 1, písm. a) GDPR. Vyjádřit souhlas s použitím Facebook-Pixel mohou pouze osoby starší 13 let. Pokud jste mladší, je nutný souhlas zákonného zástupce. Facebook Inc. se sídlem v USA je certifikován pro USA-EU úmluvu o ochraně osobních dat “Privacy Shield (Štít na ochranu soukromí)”, která zaručuje dodržování v EU platných zásad ochrany osobních dat. Chcete-li deaktivovat použvání souborů cookies ve Vašem počítači, můžete nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby se budoucí soubory cookies ve Vašem počítači neukládaly, nebo aby byly již uložené soubory cookies smazány. Vypnutí veškerých souborů cookies může znamenat, že některé funkce na našich stránkách nebude možné provést. Sběr a ukládání dat je možné kdykoliv s účinností do budoucna vypnout tím, že aktivujete zde na této stránce zanechané „Opt-Out-Cookies“.

10. GOOGLE AdWords REMARKETING

Naše webové stránky využívají funkce remarketingu služby Google AdWords k inzerci těchto stránek ve výsledcích vyhledávání Google, stejně jako na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Za tímto účelem společnost Google nastaví soubor Cookies do prohlížeče Vašeho zařízení, který automaticky povolí reklamu založenou na zájmech pomocí pseudonymního Cookie-ID a na základě navštívených stránek. Zpracování vychází z našeho oprávněného zájmu o optimální zhodnocení našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jakékoli další zpracování dat se uskuteční pouze, pokud jste u Google souhlasili s tím, že Vaše historie internetového prohlížeče a aplikací bude propojena s Vaším Google účtem a informace z vašeho účtu Google budou použity k personalizaci Vašich reklam na internetu. Pokud jste během návštěvy našich stránek přihlášeni k Google účtu, používá společnost Google Vaše data spolu s daty z Google Analytics k vytvoření a definování cílového publika pro remarketing na různých zařízeních. Za tímto účelem společnost Google dočasně propojí Vaše osobní údaje s daty Google Analytics a vytvoří tak publikum. Použití Cookies pro účely remarketingu můžete trvale zakázat stažením a instalací plug-inu prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu:https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Případně se můžete informovat o nastavení Cookies u Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info. Nakonec můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení Cookies a individuálně rozhodli o jejich přijetí, přijetí pouze pro některé účely nebo jejich úplnému zakázání. Zakázání souborů Cookies může omezit funkčnost našich webových stránek. Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikován pro US-evropskou dohodu “Privacy Shield”, která zaručuje dodržování úrovně ochrany dat v EU. Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se reklamy a Google můžete nalézt zde: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

11. GOOGLE AdSense

Na těchto webových stránkách je integrována služba Google AdSense. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google AdSense je online služba, přes kterou je umožněno zprostředkování reklam na stránkách třetích stran. Google AdSense je založen na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazované na webových stránkách třetích stran v souladu s obsahem příslušných webových stránek třetích stran. Google AdSense povoluje zacílení uživatelů na internetu dle jejich zájmů, což je umožněno pomocí generování individuálních uživatelských profilů. Společnost poskytující Google-AdSense nástroje je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Účelem nástrojů Google AdSense je integrace reklamy na našich webových stránkách. Google AdSense nastaví soubor Cookies do počítače dané osoby. Co jsou soubory Cookies, je již vysvětleno výše. Pomocí tohoto souboru Cookies Alphabet Inc. umožňuje analýzu využití našich webových stránek. Každá návštěva webových stránek zahrnující nástroje Google AdSense iniciuje internetový prohlížeč dotyčné osoby prostřednictvím příslušného nástroje Google AdSense, za účelem zprostředkování dat společnosti Alphabet Inc. k účelu online reklamy a vypořádání provizí. V rámci tohoto technického procesu společnost Alphabet Inc. získává znalosti o osobních datech, jako je IP adresa dané osoby, kterou Alphabet Inc. mimo jiné používá s cílem porozumět původu návštěvníků a kliknutí a v důsledku toho umožnit vypořádání provizí. Vybrané reklamy pak vycházejí například z vaší polohy, obsahu webu, na kterém se nacházíte, nebo vašich aktuálních hledaných výrazů. Další informace o rozdílech mezi personalizovaným a nepersonalizovaným cílením pomocí Google AdSense najdete na: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.. Daná osoba může zabránit nastavení Cookies na našich webových stránkách, jak již bylo uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale zakázat použití Cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Alphabet Inc. nastavit soubor Cookie v počítači dotčené osoby. Soubor Cookie již nastavený společností Alphabet Inc. může být navíc kdykoli smazán přímo v internetovém prohlížeči nebo pomocí jiných softwarových programů. Google AdSense také používá tzv. měřící pixely. Na základě zabudovaného měřícího pixelu může společnost Alphabet Inc. zjistit, zda a kdy byla otevřena internetová stránka danou osobou a na kterou bylo kliknuto. Měřící pixel se používá mimo jiné k vyhodnocení návštěvnosti na webových stránkách. Služba Google AdSense poskytuje osobní údaje a informace, včetně IP adresy, což je vyžadováno pro shromažďování a vyúčtování zobrazené reklamy, společnosti Alphabet Inc. v USA. Používání Google AdSense v nepersonalizovaném režimu je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek i naší reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. Souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.
Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
Nastavení reklamy můžete upravit sami ve svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://adssettings.google.com/authenticated.
Další informace o reklamních technologiích společnosti Google najdete zde: https://policies.google.com/technologies/ads a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

12. POUŽITÍ PLUGINŮ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

12.1 JAKÉ POSKYTOVATELE VYUŽÍVÁME?

V současné době používáme následující pluginy pro sociální média: Facebook, Instagram, Google+, Pinterest. Používáme takzvané řešení se dvěma kliknutími. To znamená, že když navštívíte naše stránky, v první řadě nebudou předány poskytovatelům pluginů žádné osobní údaje. Poskytovatele pluginu rozpoznáte podle označení v boxu nad jeho počátečním písmenem nebo logem. Pomocí tlačítka Vám dáváme příležitost komunikovat přímo s poskytovatelem pluginu. Pouze pokud kliknete na označené pole a tím ho aktivujete, získá poskytovatel pluginu informaci, že jste otevřeli příslušnou internetovou stránku naší online nabídky. Zároveň budou předány údaje: IP adresa, datum a čas dotazu, časové pásmo, obsah dotazu (konkrétní stránka), status přístupu/stavový kód HTTP, množství přenesených dat, internetová stránka, ze které přišel požadavek, internetový prohlížeč a verze, operační systém, jazyk. Pokud jde o Facebook, jsou IP adresy podle poskytovatelů v České republice po sběru ihned anonymizovány. Aktivací pluginu budou Vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli pluginu a uloženy u něho (u US-amerického poskytovatele v USA). Vzhledem k tomu, že poskytovatel pluginu provádí sběr dat zejména prostřednictvím souborů cookies, doporučujeme Vám, abyste před souhlasem s cookies (v prošedivělém boxu) vymazali v nastavení Vašeho prohlížeče všechny soubory cookies.

12.2 FACEBOOK PLUGINS (Like & Share-Button)

Na této webové stránce jsou integrovány doplňky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku však budou shromážděná data přenesena také do USA a dalších třetích zemí. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Líbí se mi“ na tomto webu. Přehled zásuvných modulů pro Facebook najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=cz_CZ Při návštěvě webu vytvoří modul plug-in přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook přijímá informace, že jste navštívili tento web s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu, můžete propojit obsah této webové stránky s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich používání Facebookem. Více informací najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku na: https://www.facebook.com/privacy/explanation Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se z Vašeho uživatelského účtu na Facebooku. Pluginy Facebooku se používají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích.

12.3 INSTAGRAM PLUGIN

Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete kliknutím na ikonku Instagram propojit obsah tohoto webu se svým profilem Instagramu. To umožňuje Instagramu přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Instagram. Plug-in Instagram se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních médiích. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/

12.4 ŽÁDNÝ VLIV Z NAŠÍ STRANY

Nemáme žádný vliv na shromážděná data a operace zpracování dat, ani nevíme o plném rozsahu sběru dat, účelu zpracování a období uchovávání dat. Také nám nejsou známy žádné informace týkající se odstranění dat shromážděných poskytovatelem pluginu.

12.5 POUŽITÍ POSKYTOVATELEM

Dodavatel pluginu ukládá o Vás shromážděná data jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy webové stránky na míru. Takové vyhodnocení se provádí zejména (také pro nepřihlášené uživatele) pro zobrazení reklamy založené na potřebách uživatele a k informování ostatních uživatelů sociální sítě o uživatelské aktivitě na našich stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž k uplatnění je nutné kontaktovat příslušného poskytovatele pluginu. Skrze pluginy vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a jejich dalšími uživateli, abychom mohli vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem pro použití pluginů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

12.6 SDÍLENÍ DAT

Sdílení dat probíhá bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele pluginu a jste tam přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele pluginu, budou Vaše u nás shromážděná data přímo přiřazená ke stávajícímu účtu u poskytovatele pluginu. Pokud stisknete aktivované tlačítko a například nasdílíte stránku, uloží poskytovatel pluginu také tyto informace do uživatelského účtu a sdílí je veřejně s Vašimi kontakty. Doporučujeme Vám se po použití sociální sítě vždy odhlásit, obzvláště před aktivováním tlačítka, neboť tak můžete zamezit propojení s Vaším uživatelským účtem u poskytovatele pluginu.

12.7 PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELŮ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování ze strany poskytovatelů pluginu naleznete v níže uvedených prohlášeních o ochraně osobních údajů. Najdete tam také další informace o Vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu soukromí.

Adresy příslušných poskytovatelů pluginu a URL adresy s jejich doporučeními o ochraně osobních údajů:

13. HODNOCENÍ POSKYTOVATELŮ A PRODUKTŮ

Na našich webových stránkách používáme „eKomi“, službu poskytovanou společností eKomi Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlín, Německo (dále jen: „eKomi“). Používáme eKomi k zařazení recenzí zákazníků na náš web. Jako zákazník máte příležitost svůj nákup ohodnotit. Pokud jste již dříve souhlasili aktivací příslušného zaškrtávacího políčka nebo kliknutím na tlačítko poskytnuté k tomuto účelu, pošle Vám eKomi po provedení nákupu e-mail s odkazem na stránku k ohodnocení nákupu.

Používáme eKomi, abychom vám dali možnost ohodnotit váš nákup. Současně se eKomi používá pro účely zajištění kvality a optimalizace. Chcete-li zajistit autentičnost recenze nákupu, můžete recenzi odeslat, pouze pokud jste skutečně provedli nákup. Za tímto účelem je nutné, abychom po zakoupení s Vaším souhlasem zaslali eKomi údaje o jednotlivé objednávce (jméno, e-mailová adresa, číslo objednávky a číslo článku). eKomi přijímá vaše údaje pouze za účelem získání recenzí o nákupu. To zahrnuje také náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených údajů poskytovatelem třetí strany. Právním základem je tedy čl.6 odst.1 věta 1 písm. F) GDPR.

Svou objednávkou od nás souhlasíte s elektronickým požadavkem na odeslání vyhodnocení a souhlasem s přenosem výše uvedených údajů do eKomi.

Svůj souhlas s přijímáním e-mailů a přenosem výše uvedených údajů do eKomi můžete kdykoli odvolat, například zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu. Případně můžete svůj souhlas odvolat přímo na eKomi. Bez ohledu na to můžete samozřejmě ignorovat požadavek na zadání hodnocení nebo označit eKomi jako spam.

Abychom společnosti eKomi uložili povinnost zpracovávat přenášené údaje pouze v souladu s našimi pokyny a dodržovat příslušné předpisy o ochraně osobních údajů, uzavřeli jsme s eKomi smlouvu o zpracování objednávek.

Informace o třetích stranách: eKomi Ltd., Markgrafenstr. 11, 10969 Berlín, Německo. Další informace o ochraně údajů od externího poskytovatele naleznete na následující webové stránce eKomi: http://www.ekomi.de/de/datenschutz.

14. ECONDA

Správce integroval na této internetové stránce komponenty společnosti econda. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Econda je analytický nástroj. Webová analýza je získávání, shromažďování a vyhodnocování dat o chování návštěvníků internetových stránek. Analytický nástroj shromažďuje data mimo jiné o tom, z jaké internetové stránky zúčastněná osoba přišla (tzv. Referrer), jaké podstránky navštívila nebo jak často a jak dlouhou dobu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webové stránky a analýzy nákladů internetové reklamy. Provozovatelem společnosti econda je econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Německo.

Econda nastaví cookie na počítači zúčastněné osoby. Co jsou cookies je vysvětleno již výše. S každým načtením naší internetové stránky, je internetový prohlížeč na Vašem počítači ze strany nástroje econda iniciován, aby předal nástroji econda data pro marketingové a optimalizační účely. V rámci tohoto technického procesu získává společnost econda informace o datech, které budou následně použity k vytvoření pseudonymních uživatelských profilů. Takto získané profily slouží k analýze chování subjektu údajů, které jsou přístupné správci na internetové stránce určené pro zpracování a jsou vyhodnocovány s cílem zlepšit a optimalizovat webové stránky. Data shromážděná prostřednictvím nástroje econda nebudou použity k identifikaci subjektu údajů bez předchozího získání konkrétního a výslovného souhlasu subjektu údajů. Tyto data nebudou spojeny s osobními údaji nebo jinými údaji obsahujícími stejný pseudonym.

Subjekt údajů může užití cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče zakázat, a tím trvale odmítnout užívání cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti econda, aby uložila soubor cookie v počítači subjektu údajů. Dříve uložené soubory cookies společnosti econda mohou být kdykoliv odstraněny v internetovém prohlížeči nebo jiném programu.

Kromě toho Vám zůstává možnost vznést námitku proti používání záznamu dat týkajících se využívání této internetové stránky, stejně jako jejich zpracování skrze nástroj econda. K tomu je potřeba kliknout na Link, který nastaví Opt-out-cookie. Soubor opt-out-cookie s odmítavým stanoviskem bude uložen v počítači subjektu údajů. Budou-li soubory cookies v počítači subjektu údajů odstraněny po jeho odmítavém stanovisku, musíte odkaz opětovně načíst a nový Opt-out-cookie nastavit.

Nastavením cookie opt-out však existuje možnost, že naše internetové stránky již nejsou plně použitelné pro vás. Příslušné předpisy týkající se ochrany údajů společnosti econda jsou k dispozici na adrese http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

15. CJ Affiliate by Conversant

Na našich webových stránkách jsme integrovali nástroje společnosti CJ Affiliate by Conversant (zkráceně CJ). CJ je affiliate síť, která nabízí affiliate marketing. Affiliate marketing je internetová forma distribuce, která umožňuje komerčním provozovatelům webových stránek (tzv. Inzerenti) zobrazit reklamu, která je zpravidla odměňována prostřednictvím provizí za kliknutí nebo prodej, na webových stránkách třetích stran, tj. Obchodních partnerů. Inzerent zpřístupňuje prostřednictvím affiliate sítě reklamní materiály, tj. reklamní banner nebo jiný vhodný prostředek pro internetovou reklamu, který následně začleňují obchodní partneři na svých internetových stránkách nebo propagují prostřednictvím jiných kanálů, jako je PPC reklama nebo e-mail marketing. Provozovatelem CJ je Conversant Europe Ltd., 6th Floor, 65 Gresham Street, Londýn EC2V 7NQ, Velká Británie. CJ nastaví soubory cookie v počítači subjektu zájmu. Jaké soubory cookie to jsou, bylo již zmíněno výše. Sledovací cookie soubor společností CJ neukládá žádné osobní údaje. Ukládány jsou pouze identifikační čísla obchodních partnerů, tedy těch, kteří zprostředkovali potencionální zákazníky, stejně jako číslo návštěvníka internetové stránky a rozkliknutý reklamní prostředek. Účelem ukládání těchto údajů je vypořádání plateb provizí mezi inzerentem a obchodním partnerem, které byly zprostředkovány skrze affiliate síť CJ. Subjekt údajů může užití cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče zakázat, a tím trvale odmítnout užívání cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti CJ, aby uložila soubor cookie v počítači subjektu údajů. Dříve uložené soubory cookies společnosti econda mohou být kdykoliv odstraněny v internetovém prohlížeči nebo jiném programu. Příslušné předpisy společnosti CJ týkající se ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese https://www.conversantmedia.eu/legal/privacy-policy.

16. SEZNAM

Na našich webových stránkách využívá společnost Seznam, Radlická 3294/10, 150 00 Praha, ČR („Seznam“) textové soubory Cookie, které poskytují informace o chování uživatelů při prohlížení webových stránek na základě našeho oprávněného zájmu o vytvoření personalizované reklamy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR shromážděné v pseudonymizované formě, uložené a vyhodnocené. Pomocí algoritmu Seznam analyzuje chování návštěvníků webových stránek a poté může zobrazovat cílené doporučení produktů jako personalizované reklamní bannery na jiných webových stránkách (tzv. partneři). V žádném případě nemohou být shromážděné údaje použity k osobní identifikaci návštěvníků těchto stránek. Neexistuje žádné jiné použití nebo zveřejnění třetím osobám. Chcete-li v budoucnosti odmítnout sběr dat a vytváření pseudonymních uživatelských profilů, můžete využít tzv. Cookie opt-out: https://onas.seznam.cz/cz/ochrana-udaju/. Další informace k ochraně osobních dat společnosti Seznam získáte zde: https://onas.seznam.cz/cz/ochrana-udaju/.

17. EPOQ

Naše webové stránky využívají softwarovou technologii epoq internet services GmbH ⋅ Willy-Brandt-Straße 3, 76275 Ettlingen („epoq“). Díky softwarové technologii epoq jsme schopni ukázat cílené a individuální doporučení produktů na domovské stránce, u detailu produktu, v nákupním koši nebo stránce kategorie. Doporučení produktu jsou zobrazována na základě analýzy Cookie založené na minulých a současných kliknutí nebo nákupech produktů, přičemž žádné osobní údaje nejsou uloženy. V těchto případech je v počítači nebo v mobilním zařízení uložen soubor Cookie, který sbírá pseudonymizovaná data o Vašich zájmech, čímž přizpůsobí reklamu dle uložených informací. Díky tomu se Vám bude zobrazovat reklama, která s největší pravděpodobností odpovídá Vašim produktovým a informačním zájmům. Pokud mají shromážděné informace osobní povahu, zpracovávají se podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o vytvoření personalizované reklamy a průzkumu trhu. Nastavení Cookie pro zobrazování reklam můžete trvale deaktivovat nastavením internetového prohlížeče tak, aby v budoucnu nebyly v počítači uloženy žádné soubory Cookie nebo již uložené soubory Cookie mohly být smazány. Zakázání všech souborů Cookie však může znamenat, že některé funkce na našich webových stránkách nemusí být dostupné.

18. UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů za účelem zpracování výběrového řízení. Zpracování může probíhat elektronickou cestou v případě, že uchazeč odešle podklady elektronickou cestou, tedy emailem nebo prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách. Uzavřeme-li s uchazečem pracovní smlouvu, budou podklady k žádosti o zaměstnání využity a uloženy k sjednání pracovního poměru v souladu s právními předpisy. Nebude-li mezi námi a uchazečem pracovní smlouva uzavřena, jsou podklady k žádosti o zaměstnání čtyři měsíce po rozhodnutí o odmítnutí smazány, pokud smazání není v rozporu s jinými oprávněnými zájmy odpovědných osob. Jiným oprávněným zájem v tomto smyslu je například doklad o důkazu v řízení dle Zákona o rovném zacházení a diskriminaci. Chtěli bychom všechny uchazeče hodnotit jen na základě jejich kvalifikace, a proto prosíme o neuvádění údajů o rasovém a etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání a světovém přesvědčení, možné příslušnosti k oborovým organizacím, genetických informací, biometrických údajů k jednoznačné identifikaci přirozené osoby, zdravotní údaje nebo údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

19. STRÁNKA NA FACEBOOKU

Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách, jako je Facebook, slouží k aktivní a moderní komunikaci s našimi zákazníky a zúčastněnými stranami. Zde poskytujeme informace o našich službách, produktech a zajímavých speciálních nabídkách týkajících se naší společnosti. Když navštívíte naši online prezentaci na sociálních médiích, vaše data mohou být automaticky shromažďována a ukládána pro průzkum trhu a reklamní účely. Z těchto dat se pomocí pseudonymů vytvářejí takzvané uživatelské profily. Ty lze použít např. k umisťování reklamy uvnitř i vně platforem, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se ve vašem zařízení obvykle používají soubory cookies. Funkce cookies je vysvětlena v našich zásadách ochrany osobních údajů. Chování návštěvníků a zájmy uživatele jsou uloženy v těchto cookies. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimalizované prezentaci našich služeb a nabídek a efektivní komunikaci se zákazníky a zúčastněnými stranami. Právním základem pro zpracování je tedy čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste požádání o souhlas se zpracováním údajů příslušným provozovatelem platformy sociálních médií, např. právním základem pro zpracování údajů je souhlas vyjádřený pomocí zaškrtávacího políčka (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR). Provozujeme stránku na Facebooku. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku budou shromážděná data přenesena také do USA a dalších třetích zemí.
Podrobné informace o zpracování a používání údajů poskytovateli na jejich stránkách, stejně jako možnost kontaktu a vaše další práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí, zejména možnosti námitky (tzv. Opt-out), najdete v níže uvedených informacích o ochraně údajů poskytovatele: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Máte-li v tomto ohledu další dotazy, můžete nás také kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.
S Facebookem jsme uzavřeli dohodu o společném zpracování (Dodatek správce). Tato dohoda stanoví, za které operace zpracování dat jsme my nebo Facebook odpovědní, když navštívíte naši stránku na Facebooku. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Své nastavení můžete upravit sami ve svém uživatelském účtu nebo vznést námitku proti zpracování. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

20. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud se zpracovávají Vaše osobní údaje, jste subjektem údajů GDPR a máte vzhledem ke správci následující práva:

20.1 PRÁVO NA INFORMACE

Můžete požádat správce, aby ověřil, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se Vás týkají. Pokud takové zpracování probíhá, můžete od správce požadovat informace o následujícím:

 • účely, pro které jsou zpracovávány osobní údaje;
 • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje, které se Vás týkají, zpřístupněny nebo jsou stále zprostředkovávány;
 • plánované trvání uložení Vašich osobních údajů nebo, pokud nejsou k dispozici konkrétní informace, kritéria pro určení doby trvání uložení;
 • právo na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, právo na omezení zpracování správcem nebo právo vznést námitky proti tomuto zpracování;
 • existenci práva na odvolání vůči orgánu dozoru;
 • veškeré dostupné informace o zdroji dat, pokud osobní údaje nejsou shromážděny od subjektu údajů.

20.2 PRÁVO NA OPRAVU

Máte právo na opravu a / nebo doplnění, pokud jsou osobní údaje, které zpracováváte, nesprávné nebo neúplné. Odpovědný správce musí neprodleně provést opravu.

20.3 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Na základě následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování, zpracovávají-li se Vaše osobní údaje:

 • popíráte-li přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • je-li zpracování protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými údaji

Pokud bude zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje – s výjimkou jejich uložení – zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

20.4 PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo požádat správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje a správce je povinen tyto osobní údaje vymazat, pokud se jedná o některý z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné za účelem, pro který byly shromážděny a zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanoven